.:: Halasthermal Kft. ::. 

Bács-kiskun megyei kormányhivatal

 

kiskunhalasi Járási hivatala

 

KÖZLEMÉNY

a mezőgazdasági őstermelőket érintő ellenőrzésekről

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81/C. §-a és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyilatkozatok valódiságát.

 

Az ellenőrzések kiemelt célja az őstermelői igazolvánnyal való visszaélések mérséklése, a nem saját termelésű terméket értékesítők kiszűrése, ezáltal a tényleges őstermelői tevékenységet végző termelők piaci lehetőségeinek javítása, a fogyasztók őstermelők által kínált árukkal szembeni bizalmának erősítése.

 

A jövőben a Kiskunhalasi Járási Hivatal, mint hatáskörrel rendelkező hatóság az illetékességi területén (Balotaszállás, Harkakötöny, Kelebia, Kiskunhalas, Kisszállás, Kunfehértó, Pirtó, Tompa, Zsana) működő piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány jogszerű használatának és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése érdekében hatósági ellenőrzéseket fog végezni.

Az ellenőrzéseket végrehajtó állami tisztviselők hatósági ellenőri igazolvány, illetve megbízólevél bemutatásával végzik munkájukat.

 

A piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az árusítás során az alábbi okiratok megléte szükséges:

  • érvényes őstermelő igazolvány,
  • adatnyilvántartó lap vagy annak másolati példánya,
  • értékesítési betétlap,
  • személyazonosító igazolvány,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § alapján:

„(1) A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.

(2) Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas módon ellátni.

(3) A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor ugyanolyan terméket - egy időben, ugyanazon a helyszínen - kizárólag mezőgazdasági őstermelőként vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, valamint a NÉBIH (a továbbiakban együtt: ellenőrző hatóság) annak a mezőgazdasági őstermelőnek, aki egyben egyéni vállalkozó is, az őstermelői tevékenységét az egyéni vállalkozókról szóló nyilvántartásban szereplő adatai összevetésével is ellenőrizheti.”

 

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében: „Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:

a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék származását ellenőrizni;

b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;

c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést tartani;

d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;

e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő

ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a Nyilvántartásban szereplő adatoktól,

eb) egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel,

ec) által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,

ed) olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a Nyilvántartásba nem jelentett be,

ee) a 12. § (1)–(3) bekezdése alapján rá vonatkozó előírások valamelyikét megszegi.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti visszatartás tényét az ellenőrző hatóság haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

 

A 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. §-a alapján:

„(1) bekezdése Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság – a jogsértés súlyától függően – két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás időtartamába – ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került – a visszatartás időtartamát be kell számítani.

(2)  Az ellenőrző hatóság az (1) bekezdés szerinti döntését, továbbá a 9. § (2) bekezdésében foglaltak elvégzése érdekében a döntés jogerőre emelkedését követően az igazolványt megküldi a NAK részére.

(3) A visszavonáshoz kapcsolódó tényeket a döntésről való tudomásszerzést követően a NAK haladéktalanul rögzíti a Nyilvántartásban.”

 

Kérjük, hogy a piacokon, vásárokban, mozgó standokon, útszéli, illetve a saját ingatlanon történő árusítóhelyeken az őstermelői igazolvány használatának szabályait a termékek árusításakor szíveskedjenek betartani!

 

 

Kiskunhalas, 2017. április

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Kiskunhalasi Járási Hivatala

2017:04:20


 Áldott ünnepeket!

 

2017:04:16


A költészet napja

 

A Költészet napja alkalmából a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola diákjai versfelolvasó délutánt tartottak a Faluházban. Minden felső tagozatos diák felolvasta a saját kedvenc versét. 

 

2017:04:11


 Költészet napi ajánló

 

2017:04:06


Márciusi Baba-Mama Klub

 

A Hipp kft képviseletében Kupán Emese tartott előadást a bio babaételekről és a Hipp babaápolási termékekről! Beszélt még a terhes vitaminjaikról is. Az anyukák és gyermekeik a közösen eltöltött idő alatt megkóstolhatták a babás termékeket, megoszthatták tapasztalataikat egymással. A tipegőket teljesen elkápráztatja más gyerekek jelenléte, hiszen sokat tanulhatnak egymástól, a közösségtől. A Baba-Mama Klub a következő alkalommal áprilisban folytatódik!

 

További képeinket itt tekinthetik meg. 

2017:03:29


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89]