.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.

FELHÍVÁS!

 Figyelem! Indul az egységes kérelem beadása!
2012. április 12 - én 8.00- 15.30 óráig a Művelődési Házban ügyfélfogadást tartok!
(Harkakötöny, Kossuth u.5.)


A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. (2012. június 9-ig Ön legyen bejegyezve a Földhasználati lapon) A gazdaság minden Ön által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá.
Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15. 2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1 %, május 17-én 2 % stb.
 

A 2012. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelmet még 2012. június 11-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.) Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2012. május 31-ig lehet. 2012. június 1-9. (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2012. június 9. (június 11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. A fenti határidők értelmében 2012. június 9. (június 11.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.2012. június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.
 

2012-ben az egységes kérelem keretein belül összesen 25, köztük az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra lehet kérelmet benyújtani.
•    A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;
•    Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
•    Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

 

 


Kérem szíveskedjen időpontot egyeztetni a minél gyorsabb, zökkenő mentesebb ügyintézés érdekében!

Összeállította:
Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó
Tel: 30/ 298-5148
E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu

vissza