.:: Halasthermal Kft. ::.

Pályázati felhívás!

Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Könyvtár Harkakötöny

könyvtár vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi, könyvtár vezetői feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, 150/1992.(XI.20.)KOrm. rendelet,

§         könyvtárosi szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§    iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, intézmény vezetésére , fejlesztésére vonatkozó szakmai program, szakmai önéletrajz,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brassó Imre Albert polgármester nyújt, a 77/489-150 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§  Postai úton, a pályázatnak a Harkakötöny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 412-4/2012 , valamint a munkakör megnevezését: könyvtár vezető és könyvtáros.

§         Személyesen: Brassó Imre Albert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6136 Harkakötöny, Kossuth utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.harkakotony.hu

 

A pályázati dokumentáció innen letölthető.

 

2012:09:25


     Labdarúgás

2012:09:24


Családi horgászverseny felhívás!

 

2012:09:17


Közfoglalkoztatás a mezőgazdaságban

 

Az önkormányzat idén indította el a mezőgazdasági közmunka programját, ennek keretein belül van lehetőség növénytermesztésre. Az önkormányzat célja, hogy a megtermelt zöldségeket beszállítsák a közétkeztetésbe. Harkakötönyben naponta több, mint 100 adag ételt készítenek a közétkeztetésben, vagyis ez jelentős segítség a konyha részére, illetve ezzel a programmal a helyi munkanélküliséget is sikerült országos átlag alá csökkenteni.

 

 

2012:09:11


"Fejezetek a Lengyel-Magyar történelemből" címmel nyílt kiállítás a Faluházban

 

A kiállítás képei megtekinthetőek a bővebben gombra kattintva.

bővebben >>

2012:08:23


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]