.:: HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ::.

EFOP-1.5.3 Pályázat

EFOP-3.9.2 Pályázat


2014. évi közbeszerzési terve

 

 

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége[1]

Irányadó eljárásrend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére[2]?

 

 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés[3] megvalósításának tervezett időpontja

 szerződés megkötésének várható időpontja

 

 I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

„Harkakötöny Község Önkormányzata KEOP-2014-4.10.0/N kódjelű „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukcióra vonatkozóan benyújtott pályázat keretében építés-kivitelezési munkák elvégzése.”

 

Harkakötöny Község Önkormányzata

nemzeti

122.§(7) a

2014. július

2014. augusztus

nem

 

KEOP-2014-4.10.0./F kódjelű „ Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban”  

nemzeti

Kbt.122.§ (7) a

2014. szeptember

2014. szeptember

 

nem

 

 

 

 

 

 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 [1] Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[2] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[3] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

 

 

 

2012. április 6.

 

Figyelem! Indul az egységes kérelem beadása!

A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is. (2012. június 9-ig Ön legyen bejegyezve a Földhasználati lapon) A gazdaság minden Ön által hasznosított mezőgazdasági parcelláját be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá.

Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15. 2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett, azaz a késedelmi szankció május 16-án 1 %, május 17-én 2 % stb.
A 2012. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelmet még 2012. június 11-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.) Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2012. május 31-ig lehet. 2012. június 1-9. (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2012. június 9. (június 11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre. A fenti határidők értelmében 2012. június 9. (június 11.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.2012. június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.

2012-ben az egységes kérelem keretein belül összesen 25, köztük az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra lehet kérelmet benyújtani.

  • A húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatása;
  • Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás;
  • Natura 2000 erdőterületen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás.

 

A kérelem kitöltését és benyújtását csak elektronikusan a korábbi éveknek megfelelően az alábbiak szerint tudják az ügyfelek megtenni:

 

Ø  Amennyiben a gazdálkodó rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, saját nevében saját ügyfélkapuján keresztül.

Ø  Amennyiben a gazdálkodó nem rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval technikai közreműködőként díjmentesen igénybe veheti agrárkamarai tanácsadóját

Ø   meghatalmazást adhat saját tanácsadójának.

 

Kérem szíveskedjen időpontot egyeztetni a minél gyorsabb, zökkenő mentesebb ügyintézés érdekében!

 

Összeállította:

 

 

Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó

 

 

 

Tel: 30/ 298-5148

 

E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu

 

/a dokumentum innen letölthető/

 

2011.június 6.

 

Segítségnyújtás a gazdáknak

A Magyar Agrárkamara által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programja keretében működtetett Gazdálkodói Információs Szolgálatának kiskunhalasi irodájában (Kiskunhalas, Szilády Áron u.5-7.) ismét lehetőség van a gazdálkodókat érintő támogatások, pályázati és hitellehetőségekkel kapcsolatosan folyamatos, térítésmentes tájékoztatás, információval történő ellátás igénybevételére.

A Gazdálkodói Információs Szolgálat keretében a tanácsadó

  1. Az ÚMVP és a Közös Agrárpolitika intézkedéseiben való részvételhez kapcsolódóan tájékoztat, tanácsot ad és segítséget nyújt
  2. Papír vagy elektronikus formában a közösségi jogszabályok, nemzeti jogszabályok, Irányító Hatóság közleményének elérését biztosítja, segít az értelmezésben, illetve papír alapon a nyomtatványokat rendelkezésre bocsátja.
  3. Elektronikus nyomtatványok kitöltésére alkalmas számítógépet és hálózati hozzáférést biztosít
  4. A nyomtatványok kitöltési útmutatóját rendelkezésre bocsátja, ügyfél általi kérésre a tartalmat ismerteti, értelmezi.


A tapasztalatok azt mutatják, hogy térségünkben sok olyan gazdálkodó él, akinek nincs megfelelő műszaki infrastruktúrája és számítástechnikai ismerete ahhoz, hogy segítség nélkül önállóan boldogulni tudjanak. Fontos, hogy az információ időben eljusson hozzájuk és azokat értelmezni is tudják. A Kamarai tanácsadó a gazdákért van, szükség esetén akár a gazdálkodóhoz is kimegy, hogy segítségére lehessen.

A korábbi tanácsadó, Fekete István László utódjaként kérem, forduljon hozzám bizalommal, hogy segíteni tudjak!
Képesítéseim: -agrármérnök mezőgazdasági menedzser szakirányon /KRF/, -gazdasági agrármérnök regionális gazdaságtan szakirányon /SZIE/.

Ne feledjen el időpontot egyeztetni a 30/298-5148-as telefonszámon, kérdéseit a vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu címen is felteheti.


Kollerné Vámos Zsuzsanna
ÚMVP tanácsadó

Balotaszállás, Harkakötöny,Kelebia,Kiskunhalas,
         Kisszállás,Kunfehértó,Pirtó,Tompa és Zsana településeken
Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálat
 

/a dokumentum innen letölthető/